top of page

TERVETULOA KAVERISOVELLUKSEN BUSINESS PREMIUM -PALVELUN MAAILMAAN!

Tarjoamme uniikin sosiaalisen hyvinvoinnin palvelun yrityksille, joka auttaa helpottamaan työyksinäisyyttä, parantamaan liiketoiminnan tulosta ja tekemään vastuullisia tekoja, joita voitte raportoida ESG-velvoitteiden kiristyessä.

Uusimpien tutkimusten mukaan joka kolmas kärsii yksinäisyydestä myös työympäristössä, mikä vaikuttaa suoraan työntekijöiden työssä jaksamiseen ja sitä kautta yrityksen menestykseen.


Kaverisovellus Business Premium tarjoaa ratkaisun tähän haasteeseen, mahdollistaen kansainvälisen työvoiman integroinnin ja etätyötä tekevien tiimien yhteyttämisen.

Pyrimme myös tukemaan yritysten sosiaalisen vastuun toteuttamista, ja olemme valmiita auttamaan yrityksiä valmistautumaan tuleviin ESG-raportointivelvoitteisiin. Kaverisovelluksen Business Premium tarjoaa avaimet käteen -ratkaisun, joka on helppo ottaa käyttöön ja vaikuttaa suoraan työyhteisön hyvinvointiin.

b2b.jpg
Yrityksille (Uutta!): About Us
Emilia_Vuorisalmi_Kaverisovellus_Kuva_Eve_sivonenng

KAVERISOVELLUKSEN LÄÄKÄRIN AJATUKSIA

Lue Kaverisovelluksen lääkärin ajatuksia, miten työpaikoilla sosiaalista hyvinvointia tulisi edistää.


Emilia Vuorisalmi on Kaverisovelluksen tiimin tukena palvelun kehittämisessä ja luennoi Kaverisovelluksen asiakkaille kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin rakentamisesta.

Yrityksille (Uutta!): About Us

MIKSI VALITA KAVERISOVELLUS BUSINESS PREMIUM?

Uusimpien tutkimusten mukaan joka kolmas kärsii yksinäisyydestä myös työympäristössä, ja tämä vaikuttaa suoraan työn imuun, työssä jaksamiseen ja lopulta liiketoiminnan tulokseen. Me autamme teitä luomaan yhteisöllisemmän ja hyvinvoivamman työympäristön. Lisäksi, hankkimalla Kaverisovelluksen Business Premiumin, voitte erottautua ja houkutella osaavaa henkilöstöä sekä viestiä tehokkaasti vastuullisista teoistanne.

POSITIIVISET VAIKUTUKSET TYÖYHTEISÖÖN

Kaverisovelluksen Business Premiumin avulla yrityksesi voi toteuttaa positiivisia tekoja, jotka todella saavat työyhteisön voimaan paremmin ja vähentävät työyksinäisyyttä.

EROTU KILPAILIJOISTA & MENESTY HANKKEISSA

Palvelumme avulla yrityksesi voi erottua kilpailijoista tarjoamalla ainutlaatuisen ja huolehtivan työyhteisön, mikä houkuttelee osaavaa ja sitoutunutta työvoimaa.

VASTUULLISEN YRITYKSEN MAINE

Kaverisovelluksen Business Premium auttaa yritystäsi rakentamaan vahvan ja uskottavan vastuullisuusprofiilin, mikä vetää puoleensa vastuullisuuteen arvonsa asettavia työntekijöitä ja asiakkaita.

EU-LAINSÄÄDÄNNÖN VAATIMUKSET

Palvelumme tukee yritystäsi valmistautumaan tuleviin ESG-raportointivelvoitteisiin, mikä helpottaa vastuullisuustoimien raportointia.

LIIKETOIMINNAN PARANEMINEN

Palvelumme positiivisia vaikutuksia ovat sairauspoissaolojen väheneminen, henkilöstön hyvinvoinnin paraneminen ja työn imun lisääntyminen, mikä kaikki tukevat yrityksen liiketoiminnan menestystä.

JOHTAMISEN TUKI

Kaverisovelluksen Business Premium opettaa avainhenkilöitä ja johtoa johtamaan yritystä paremmin ja ymmärtämään yksinäisyyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin merkityksen. Tämä auttaa luomaan positiivista ja yhteisöllistä työilmapiiriä.

Yrityksille (Uutta!): FAQ

MIKSI KANNATTAA ALOITTAA ESG-RAPORTOINTI KAVERISOVELLUKSEN AVULLA?

Kaverisovellus Business Premium on enemmän kuin vain yhteisöllisyyden ja työhyvinvoinnin lisäämistä. Se on myös vastuullisen yritystoiminnan ja tulevaisuuden raportointivelvoitteiden täyttämisen työkalu.

EU:n tuleva Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) ja sen mukanaan tuomat European Sustainability Reporting Standards (ESRS) tulevat asettamaan yksityisille yhtiöille uusia ja tiukempia raportointikriteerejä vastuullisuuden osalta. Yritysten on jatkossa oltava entistä tarkempia ja läpinäkyvämpiä sosiaalisen vastuunsa osalta.

Kaverisovellus Business Premium auttaa yrityksiä valmistautumaan tähän tulevaan raportointivelvoitteeseen. Palvelumme avulla yritykset voivat kerätä dataa, joka osoittaa konkreettisesti yhteisöllisyyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin lisääntyvän, ja sitä kautta raportoida vastuullisuustoimistaan selkeästi ja luotettavasti.

Yrityksille (Uutta!): About Us

EDULLINEN JA HELPPOKÄYTTÖINEN PALVELU!

Ainoa markkinoilla oleva palvelu, joka ratkaisee työyksinäisyyttä!

SOSIAALISEN VASTUUN KANTAMINEN - YHDESSÄ

Sosiaalisen vastuullisuuden kantaminen on meille kaikille tärkeää, ja työmaailmassa tämä asia on erityisen ajankohtainen. Kaverisovelluksen palvelu auttaa teitä ymmärtämään yksinäisyyden merkityksen työpaikoilla ja tukee teitä vastuullisuusraportoinnissa.

Käyttöönotto on helppoa ja vaivatonta! Valitsemme yhdessä kohderyhmänne ja annamme käyttäjätunnuksia, eikä palvelu vaadi erillistä integroimista yrityksen ICT-infrastruktuuriin.

b2b.jpg
Kaverisovellus_edited.jpg

TIETO LISÄÄ HYVINVOINTIA

Tiedotus ja näkyvyys ovat tärkeä osa toimintaamme. Meiltä saatte valmiit visuaaliset materiaalit, ja autamme teitä luomaan yhteisen viestin, jolla haluatte ennaltaehkäistä yksinäisyyttä ja lisätä yhteisöllisyyttä. Tiedotamme asiasta medialle ja sidosryhmille yhdessä!

Johdon koulutus on olennainen osa hanketta. Me opetamme teille, mitä työyksinäisyydestä pitää tietää, miten siihen voi puuttua ja mitä kustannuksia yksinäisyys aiheuttaa. Lisäksi autamme teitä valmistautumaan vuoden 2025 pakollisiin EU:n raportointivelvoitteisiin.

PALKITSEMISIA JA YHTEISÖLLISYYTTÄ

Palvelumme tuottaa tuloksia! Vähemmän yksinäisiä työntekijöitä, lisääntynyt yhteisöllisyys ja vähemmän oireita johtavat positiiviseen community-asenteeseen. Teemme osaltamme myös vastuullista yhteiskuntatyötä palkitsemalla yrityksen sertifikaatilla sosiaalisen hyvinvoinnin lisäämisestä ja jakamalla työntekijöille Paras kaveri -tunnustuksia positiivisesta toiminnasta yksinäisyyden vähentämiseksi.

b2b.jpg
b2b.jpg

EDULLINEN PALVELU!

Kaverisovelluksen Business Premium on kustannustehokas ja edullinen valinta. Palveluun sitoudutaan vähintään vuodeksi kerrallaan, jotta tulokset ovat pitkäaikaisia.


Hinta on vain 0.50-1€ per työntekijä per kuukausi. Vertailun vuoksi, yksi sairauspoissaolopäivä voi maksaa yritykselle jopa 350€ ja yksi etävastaanotto työterveyslääkärille noin 250€.

Valitsemalla Kaverisovelluksen Business Premiumin, teette vastuullisen ja liiketoimintaanne edistävän valinnan. Tervetuloa luomaan yhteisöllisempi ja hyvinvoivampi työympäristö Kaverisovelluksen avulla!

VASTUULLISUUSRAPORTOINTI MUUTTUU PAKOLLISEKSI

EU:n Corporate Sustainability Reporting Directive eli kestävyysraportointidirektiivi tai CSRD velvoittaa vuodesta 2024 eteenpäin kaikkia listattuja sekä kaikkia suuria yrityksiä raportoimaan vastuullisuudestaan uuden standardin mukaisesti.

Lisäksi tulevaisuudessa CSRD:n vaikutukset ulottuvat myös pienempiin yrityksiin niiden kuuluessa CSRD-standardin vaikutuspiirissä olevien suurten yritysten hankintaketjuihin.

CSRD tekee vaiheittain ESG-raportoinnista pakollista kaikille yrityksille, jotka täyttävät kaksi kolmesta kriteeristä:

  • Yli 250 työntekijää

  • Yli 40 miljoonan euron liikevaihto tai

  • Yli 20 miljoonan euron tase

kaverisovellus_edited.jpg

Kaverisovelluksen Business Premiumin avulla voitte seurata palvelun käyttöä ja oppia lisää sosiaalisen hyvinvoinnin lisääntymisestä. Mood Index kertoo teille, millainen on yrityksen työntekijöiden fiilis verrattuna muihin vastaavanlaisiin yrityksiin.

Yrityksille (Uutta!): News

PALVELUUMME LUOTTAVAT

Vastuullinen toiminta vaatii vastuullisia tekoja

Yrityksille (Uutta!): Services

LÄÄKÄRIKESKUS FENIX

Lääkärikeskus Fenix on virallinen jälleenmyyjämme.

FENIX_logo.png

SAAMMEKO ESITELLÄ PALVELUMME?

+358456567065

Thanks for submitting!

kaverisovellus_edited.jpg
Yrityksille (Uutta!): Get in Touch
bottom of page