top of page
Students in Cafeteria

TURVALLISEMMAN KESKUSTELUN OHJEET

Turvallisemman keskustelun ohjeilla mahdollistamme kaikille mukavan ja arvostavan keskusteluilmapiirin. Nämä ohjeet auttavat sinua pohtimaan rakentavan keskustelun askelia!

Turvallinen keskustelu: FAQ

KESKUSTELEN MYÖTÄTUNNOLLA

 • Pyrin läsnäolevaan kuunteluun ja ymmärtämään toisten näkökulmia.

 • Luon kunnioittavaa ja tasavertaista vuoropuhelua.

 • Ymmärrän, että jotkin teemat voivat olla haastavia, herkkiä ja henkilökohtaisia. Kysyn kunnioittavasti, jos haluan lisätietoa, mutten oleta, että minulle tulee kertoa kaikesta. 

 • Havainnointi, empaattisuus ja myötätuntoiset, tarkentavat kysymykset
  toimivat paremmin kuin oletukset, arvostelu ja kokemusten vertailu. 

 • Ymmärrän, että kaikki erehtyvät joskus. Pyrin olemaan ymmärtäväinen erehtyjiä kohtaan ja antamaan anteeksi. Pyydän anteeksi tarvittaessa.

KESKUSTELEN YKSILÖN KANSSA

 • Kunnioitan jokaisen itsemäärittelyoikeutta, enkä tee oletuksia esimerkiksi sukupuolen tai taustan perusteella.

 • Hyväksyn sen, että asioista voidaan olla myös eri mieltä.

 • Ymmärrän, ettei keskustelussa etsitä voittajia ja häviäjiä.

 • Voin kertoa itsestäni sen verran kuin tahdon ja ymmärrän, ettei muillakaan ei ole velvollisuutta kertoa itsestään tai taustastaan.

 • Ymmärrän, että kaikki puhuvat omista näkökulmistaan eivätkä edusta jotain tiettyä ryhmää kokonaisuudessaan. Samoin ymmärrän, ettei jonkin ryhmän edustajan teko tai mielipide tarkoita jokaisen ko. ryhmän edustajan ajattelevan samoin.

KESKUSTELEN VASTUULLISESTI

 • Pyrin tuomaan omia näkökulmia esiin vilpittömästi ilman pyrkimystä loukata.

 • Tavoitteenani ei ole muuttaa toisten arvoja tai maailmankatsomusta omaani vastaavaksi - sen sijaan tavoittelen yhdenvertaista pohdiskelua.

 • Osaan säädellä omia tunnereaktioitani siten, etten ole hyökkäävä silloinkaan kun keskustelukumppaninin maailmankuva ei vastaa omaani.

 • Hyväksyn, etten ole aina oikeassa enkä tiedä kaikkea. 

 • Vähennän omalla toiminnallani painetta edustaa oman näkökulman sijasta oletettua viiteryhmää.

 • Etsin itsestäni rohkeutta puuttua epäkohtiin, suojellen samalla itseäni liialta kuormittumiselta. 

Turvallinen keskustelu: Text
bottom of page