top of page
Startup

SOSIAALINEN HYVINVOINTI

Haluamme luoda uudet säännöt

Sosiaalinen hyvinvointi: Services

YHTEISÖLLISYYS

Ihminen ihmiselle. Tarvitsemme toisiamme. Yhdessä olemme enemmän.

ROHKEUS

Rohkeutta puuttua, rohkeutta oikoa, rohkeutta olla hyvä ja toimia oikein kaikissa tilanteissa.

SUVAITSEVAISUUS

Hyväksyn sinut sellaisena kuin sinä olet.

KUUNTELEMISEN TAITO

Kuulen sinua, kuuntelen sinua.

KEHITTÄMINEN

Pystyn kehittymään, haluan kehittyä. Autan sinua kehittymään.

AUTTAMINEN

Autan sinua, jos haluat. Otan vastaan avun. Olen osa auttaminen hyvää kehää.

TURVALLINEN KESKUSTELU

Tutustu ohjeisiin

Haluamme kehittää yhdessä Kaverisovelluksen kumppaniemme kanssa turvallista ympäristöä. Tutustu turvallisen keskustelun ohjeisiin:

Sosiaalinen hyvinvointi: Text

SOSIAALINEN KESTÄVYYS

Sosiaalisella kestävyydellä tarkoitetaan ihmisten yleistä hyvinvointia ja vuorovaikutussuhteita. Ihmisen tulisi voida hyvin niin psyykkisellä, kuin fyysiselläkin tasolla, ja yhteiskunnan tulisi kohdella jokaista oikeudenmukaisesti ja tasa-arvoisesti.


Sosiaaliseen kestävyyteen liittyykin haasteita jokaisessa maassa. Vahvistamalla sosiaalista kestävyyttä vaikutamme myös kestävän kehityksen muihin tasoihin. Hyvinvoiva yhteiskunta luo kestävää taloutta ja kykenee tekemään ekologisempia päätöksiä.


Toisaalta kestävä talous mahdollistaa hyvinvointipalvelujen tuottamisen, ja luonto vaikuttaa ihmisen hyvinvointiin valtavasti. 

Sosiaalista kestävyyttä vahvistetaan poistamalla ennakkoluuloja sekä huolehtimalla siitä, ettei kukaan jää yksin. Toisin sanoen, kitkemällä syrjintä ja huolehtimalla siitä, ettei kukaan syrjäydy. Molemmissa ilmiöissä ihminen jää sosiaalisen vuorovaikutuksen ulkopuolelle. Ihminen on psyko-fyysis-sosiaalinen kokonaisuus, ja jos joku osa jää tyydyttämättä, seurauksena on erilaisia oireita. Jos ihmisen sosiaaliset tarpeet eivät tule tyydytetyksi, voi hän kohdata esimerkiksi mielenterveyden ongelmia, jotka osaltaan voivat pahentaa syrjäytymistä, mutta myös pahimmillaan johtaa itsemurhiin.

Poliitikoiden tekemät päätökset ovat tärkeitä sosiaaliselle kestävyydelle, mutta jokainen yksilö voi vahvistaa sitä pienillä teoilla.


Omia sosiaalisia taitojaan tarkastelemalla ja kehittämällä voi vaikuttaa siihen, että osaa kohdata jokaisen ihmisen ilman ennakkoluuloja, aidosti ja kunnioittavasti. Paras keino syrjäytymistä vastaan on yksinäisyyden vähentäminen. Siihen riittää parhaimmillaan toisen ihmisen kiireetön kohtaaminen.


Kuuntele kohtaamiasi ihmisiä, käytä tarvittaessa ääntäsi heikompien puolustamiseen ja havainnoi minkälainen ympäristösi on erilaisia ihmisiä kohtaan, jotta epäkohtiin on helpompi puuttua.

Sosiaalinen hyvinvointi: Text

MIKÄ SOSIAALINEN KESTÄVYYS?

Kaverisovellus on kehitetty nyky-yhteiskunnan avuksi, jotta me ihmiset osaisimme jälleen kohdata toisemme. Vuonna 2021 meistä suomalaisista joka kolmas kokee yksinäisyyttä. Samalla kun kehitämme digitaalista ratkaisua avuksi, havahduimme siihen, että meille aikuisille ei ole omia kaveritaitoja juurikaan sanoitettu. Miten osaisimme kohdata toisemme?

Kaveriakatemia kehittyy yhdessä sovelluksen kanssa, ja tulemme luomaan Kaveriakatemian toimintakulttuurin ja periaatteet. Kuulet tästä pian lisää. Voit lukea tekemisistämme täältä.

Sosiaalinen hyvinvointi: About Us
Sosiaalinen hyvinvointi: Portfolio
bottom of page