top of page

HALUATKO MUKAAN YHTEISKUNNALLISEN STARTUP-YRITYKSEN TOIMINTAAN?

Hiljaisen rahoituskierroksen aikana olemme keränneet jo 150 000 euroa kasvumme tueksi!

Stock Market

KAVERISOVELLUS X VASTUULLINEN SIJOITTAJA

Kaverisovellus on yhteiskunnallinen start up -yritys, joka kehittää digitaalisia ratkaisuja sosiaalisen hyvinvoinnin tueksi.

Missiomme on kehittää ratkaisuja yksinäisyyden helpottamiseksi yhdessä vastuullisten kumppaniemme kanssa. Meidän tehtävänä on saada ihmiset voimaan paremmin ja kohtaamaan enemmän.

Meille on myönnetty sekä Yhteiskunnallinen yritys -merkki että suomalaisesta palvelusta kertova Avainlippu.


Kuulumme myös ARVO-liittoon. ARVO-lupaus on liiketoiminnan eettisyystakuu. Siihen tiivistyy yhteiskunnallisen yrityksen peruspilarit, joihin tukeutumalla tehdään kestävää,vastuullista ja vaikuttavaa toimintaa.

OLEMME KERÄNNEET 150 000 EUROA

Kaverisovellus on aikuisille kehitetty maksuton palvelu, jonka avulla ratkaistaan yhteiskuntaa riivaavaa yksinäisyyden ongelmaa.


Joka kolmas suomalainen kokee yksinäisyyttä. Mallin yksi osa on Kaverisovellus, joka on sovelluskaupoista ladattava appi, jonka avulla aikuinen voi etsiä itselleen sopivia kavereita ja ystäviä esimerkiksi yhteisten arvojen perusteella. 

Yksinäisyys on myrkkyä paitsi mielelle, myös keholle. Sosiaalinen eristäytyneisyys on terveydelle yhtä haitallista, kuin lihavuus, tupakointi ja liikunnan puute. Yksinäisyys saa myös esimerkiksi tavalliset perussairaudet tuntumaan pahemmalta. Tarve kuulua joukkoon on olennainen osa ihmisenä olemista.

Kaverisovellus.png
kaverisovellus.png

YKSINÄISYYDESTÄ ON MUODOSTUNUT MERKITTÄVÄ KANSANSAIRAUS

Yksi sairauspoissaolopäivä maksaa työnantajalle keskimäärin 350 € päivässä ja ennenaikaiselle eläkkeelle jääminen noin 300 000 euroa pitkällä aikavälillä. Konseptimme avulla ennaltaehkäistään yksinäisyydestä johtuvia haittoja.

Palvelumallimme sopii vakuutusyhtiöille, sosiaalisen hyvinvoinnin parissa toimijoille, kaikenkokoisille organisaatioilla ja kunnille.


Kuluvan vuoden aikana olemme tehneet 100 000 euroa liikevaihtoa, omavaraisuusasteemme on erittäin hyvä ja toimintamme kate on noin 60 %. Virallisesti palvelun myynti alkaa vasta 2023. Palvelun on ottanut käyttöön 15 000 yksittäistä suomalaista kuluvan vuoden aikana sekä lukuisat yrityskumppanimme.

Olemme tavoittaneet 10 % kaikista suomalaisista yhdessä kumppaniemme kanssa, eli noin puoli miljoonaa silmäparia (todella minimaalisella sissimarkkinoinnilla)!

Sijoittajille: News

KESKEISET SYYT SIJOITTAA

Harvoin tarjolla!

Olemme kehittäneet oman, helposti skaalattavan alustan. Lisäksi meillä on oma demo-alusta pilotointia varten.

Oma teknologia-alusta

Maailmanlaajuinen ongelma = maailmanlaajuisesti skaalattava liiketoimintamalli

Globaalisti skaalautuva liiketoimintamalli

Resurssitehokas liiketoiminnan malli sekä inhouse-tiimille että asiakkaiden organisaatioille.

Vastuullinen ja uniikki ratkaisu

Sijoittajille: Testimonials
Stock Trade

KUTSU VASTUULLISEEN SIJOITTAMISEEN

Kestävä liiketoiminta on tuottavaa liiketoimintaa.


Hiljaisen rahoituskierroksen aikana olemme keränneet 150 000 euroa ja nyt avaamme loppukierroksen yleisesti auki. Ensi vuonna tulemme rahoituksen turvin valmistelemaan kansainvälistymistä, tuomaan markkinoille täysin uudenlaisen palvelukokonaisuuden B2B-asiakkaille johon kuuluu muun muassa Sosiaalisen hyvinvoinnin laskuri, jolla organisaatiot voivat mitata vaikuttavia tekoja luotettavasti.

Sijoittajille: About Us

MIHIN SIJOITUS KÄYTETÄÄN?

Kasvun mahdollistamiseen!

Palkkaamme vastuullisuusasiantuntijan, lisäapua markkinointiin, asiakaspalveluun uusia henkilöitä, käännöstoimiston ja vahvistamme teknologiaa.

Vahvistamme tiimiä

Pelkästään Suomessa 15 % väestöstä tarvitsee helposti saavutettavia palveluja. Kehitämme palvelukonseptiamme saavutettavammaksi. Tämä auttaa myös asiakkaitamme.

Parannamme saavutettavuutta

Valmistelemme tekniikkaa kansainvälisille asiakkaille. Palvelu on avattu 32 maahan. Palkkaamme Go to Market -apua.

Valmistaudumme kansainvälistymiseen

Sijoittajille: Testimonials

SIJOITTAJANA OLET

VASTUULLINEN

Havainnoit minkälainen ympäristösi on erilaisia ihmisiä kohtaan, jotta epäkohtiin on helpompi puuttua.

ROHKEA

Rohkeutta puuttua, rohkeutta oikoa, rohkeutta olla hyvä ja toimia oikein kaikissa tilanteissa.

AITO

Kuuntelet kohtaamiasi ihmisiä ja käytät tarvittaessa ääntäsi heikompien puolustamiseen.

USKOT MUUTOKSEEN

Tekojen avulla pääsemme tavoitteisiimme

Sijoittajille: List

SIJOITTAJANA SITOUDUT EDISTÄMÄÄN JA RAKENTAMAAN

vastuullisesti ja kestävästi sosiaalista hyvinvointia.

Sosiaalisella kestävyydellä tarkoitetaan ihmisten yleistä hyvinvointia ja vuorovaikutussuhteita. Ihmisen tulisi voida hyvin niin psyykkisellä, kuin fyysiselläkin tasolla, ja yhteiskunnan tulisi kohdella jokaista oikeudenmukaisesti ja tasa-arvoisesti.


Sosiaaliseen kestävyyteen liittyykin haasteita jokaisessa maassa. Vahvistamalla sosiaalista kestävyyttä vaikutamme myös kestävän kehityksen muihin tasoihin. Hyvinvoiva yhteiskunta luo kestävää taloutta ja kykenee tekemään ekologisempia päätöksiä.


Kestävä talous mahdollistaa hyvinvointipalvelujen tuottamisen, ja luonto vaikuttaa ihmisen hyvinvointiin valtavasti. 

Sosiaalista kestävyyttä vahvistetaan poistamalla ennakkoluuloja sekä huolehtimalla siitä, ettei kukaan jää yksin. Toisin sanoen, kitkemällä syrjintä ja huolehtimalla siitä, ettei kukaan syrjäydy. Molemmissa ilmiöissä ihminen jää sosiaalisen vuorovaikutuksen ulkopuolelle. Ihminen on psyko-fyysis-sosiaalinen kokonaisuus, ja jos joku osa jää tyydyttämättä, seurauksena on erilaisia oireita. Jos ihmisen sosiaaliset tarpeet eivät tule tyydytetyksi, voi hän kohdata esimerkiksi mielenterveyden ongelmia, jotka osaltaan voivat pahentaa syrjäytymistä.

Tätä vastaan taistelemme. Meillä on B2B-sekä B2C-asiakkaille selvät palvelumallit joilla saadaan aikaan muutosta.

Sijoittajille: Text
Youpret_edited.jpg

VAIN HYVILLE TYYPEILLE!

Yhteisöllisyys, rohkeus, suvaitsevaisuus, kuuntelemisen taito, kehittäminen ja auttaminen  - meidän tekoja ohjaavat arvot. Yrityksemme missiona on kehittää ratkaisuja yksinäisyyden helpottamiseksi tekojen kautta. Kaverisovellus on kehitetty nyky-yhteiskunnan avuksi, jotta me ihmiset osaisimme jälleen kohdata toisemme. Tekniikan kehittämisen lisäksi teemme vaikuttamistyötä ja kehitämme tapoja, joilla puheet ja korulauseet muuttuvat oikeiksi teoiksi.

Sijoittajille: About Us

YHTEISKUNNALLINEN YRITYS

Suomalaisen Työn Liitto

Helsingissä toimivalle Superlaiffi Oy:lle on myönnetty Yhteiskunnallinen Yritys -merkin käyttöoikeus osoituksena liiketoiminnallisten ja yhteiskunnallisten tavoitteiden onnistuneesta yhdistämisestä.


– Superlaiffi Oy tekee tärkeää yhteiskunnallista työtä, sillä sen kehittämä Kaverisovellus ennaltaehkäisee yksinäisyyden ja eriytymisen kehittymistä sekä pyrkii vähentämään jo olemassa olevaa yksinäisyyttä ihmisten keskuudessa. Superlaiffin tarjoama sovellus on hieno esimerkki innovatiivisesta toiminnasta, jolla voidaan hyödyttää koko yhteiskuntaa, toteaa markkinointipäällikkö Niina Ollikka Suomalaisen Työn Liitosta.

Sijoittajille: Text

REFERENSSI

Niina Junttila

Kasvatuspsykologian professori, Turun yliopisto

Kasvatustieteen professori, Jyväskylän yliopisto

Valtakunnallisen Lähde-liikkeen toinen perustaja

Yksinäisyydestä kärsitään kaikkialla. Kaverisovelluksen lähestyminen aiheeseen tavallisen ihmisen arjen näkökulmasta on hyvä.


Timo Kuusiston ja Arlan Joensuun lähestyminen tuo aiheeseen virkistävää uutta näkökulmaa ja kehitettävä digitaalisen hyvinvoinnin palvelu tuo parhaimmillaan apua myös muille yksinäisyystyön parissa toimijoille.

Kymmenen prosenttia suomalaisista kärsii pitkäkestoisesta yksinäisyydestä, joka monesti alkaa jo lapsuudessa. Tarvitsemme yhteiskuntaan hybriditoimijoita, jotka tuovat aihetta kansantajuisesti näkyväksi ja edistävät kumppaniensa kanssa ratkaisuja.

Sijoittajille: Text
Arla ja Timo_edited.jpg

REFERENSSI

– Kaverisovellus tekee tärkeää yhteiskunnallista työtä, sillä sen kehittämä
yksinäisyystyön malli ennaltaehkäisee yksinäisyyden ja eriytymisen kehittymistä sekä pyrkii vähentämään jo olemassa olevaa yksinäisyyttä ihmisten keskuudessa. Kaverisovelluksen tarjoama malli on hieno esimerkki innovatiivisesta toiminnasta, jolla voidaan hyödyttää koko yhteiskuntaa, toteaa kumppanimme.

Sijoittajille: About Us
Ilosaari.jpg

REFERENSSI

VAIKUTTAVUUS

Ilosaarirockin teettämän asiakaskyselyn tuloksista (n.7500 vastannutta)

42 % vastanneista tunnisti Kaverisovelluksen Ilosaarirockin yhteistyökumppaneiksi.

Lukema on vaikuttava, koska huomattavasti pienempi osa vastaajista tunnisti esimerkiksi panimokumppanin tunnetut juomabrändit Ilosaarirockin yhteistyötyökumppaniksi. Moni muukin pitkäaikainen kumppanibrändi jäi taakse.


Lauri Ruotsalainen, markkinointijohtaja, Ilosaarirock

Sijoittajille: About Us

SAAMMEKO ESITELLÄ PALVELUMME?

Haluamme kuulla sinusta ja ajatuksistasi!
Soita Arlalle 0456567065 tai Timolle 0445773477

+358456567065

kaverisovellus_edited.jpg
Sijoittajille: Get in Touch
Kaverisovellus.png

Sosiaalista kestävyyttä vahvistetaan poistamalla ennakkoluuloja sekä huolehtimalla siitä, ettei kukaan jää yksin.

Kaverisovellus

Sijoittajille: Quote
bottom of page