top of page
Kaverisovellus.png

SOSIAALISEN HYVINVOINNIN SERTIFIKAATTI

Yksinäisyys on voitettavissa teoilla

Lanseeraamme Sosiaalisen hyvinvoinnin sertifikaatin, jonka avulla kannustetaan organisaatioita tekemään vaikuttavia tekoja yksinäisyyden kitkemiseksi.

Tekniikan kehittämisen lisäksi teemme vaikuttamistyötä ja kehitämme tapoja, joilla puheet ja korulauseet muuttuvat oikeiksi teoiksi.

Sertifikaatti: About Us

MIKSI SOSIAALISEN HYVINVOINNIN SERTIFIKAATTI?

MITÄ?

Sosiaalisen hyvinvoinnin sertifikaatti -merkki kertoo, että yritys on vastuullinen toimija yhteiskunnassa, joka välittää aidosti henkilöstönsä ja yhteisönsä sosiaalisesta hyvinvoinnista. Organisaatio tekee aitoja tekoja yksinäisyyden helpottamiseksi.

KENELLE?

Organisaatioille, yrityksille, kunnille ja yhdistyksille jotka haluavat viestiä läpinäkyvästi siitä, että he ratkoo yhteiskunnallisia ongelmia ja toimii kestävän ja sosiaalisen hyvinvoinnin rakentajana.

MIKSI?

Sertifikaatti on luotettava keino viestiä, että yritys / organisaatio edistää aidosti sosiaalisen hyvinvoinnin keinoja ja jalkauttaa sertifikaatin kolmen kohdan toimintamallia yhteisölleen. Sertifikaatti lisää sen saajan tunnettuutta ja auttaa raportoimaan vaikuttavuutta.

Sertifikaatti: FAQ

YKSINÄISYYDESTÄ ON MUODOSTUNUT MERKITTÄVÄ KANSANSAIRAUS.

Yksinäisyys ei katso ikään, sukupuoleen tai asuinpaikkaan vaan Suomessa yksinäisyyttä koetaan ilman suuria poikkeavuuksia sekä miesten että naisten keskuudessa, kaikissa ikäryhmissä ja jokaisessa maakunnassa.

Vertaistuella on suuri merkitys

Suomessa noin 35 000 ihmistä on eläkkeellä sellaisen masennuksen takia, joka tilastollisen analyysin perusteella johtuu osittain yksinäisyydestä. Lähes kaikkien kouluammuskelujen taustalla on ollut yksinäisyys ja syrjäytyneisyys.

Yksinäisyyden vaikutukset

Yksinäisyys on myrkkyä paitsi mielelle, myös keholle. Sosiaalinen eristäytyneisyys on terveydelle yhtä haitallista, kuin lihavuus, tupakointi ja liikunnan puute. Yksinäisyys saa myös esimerkiksi tavalliset perussairaudet tuntumaan pahemmalta. Tarve kuulua joukkoon on olennainen osa ihmisenä olemista.

Yksinäisyys aiheuttaa stressiä

Sertifikaatti: Testimonials

MISTÄ SERTIFIKAATTI KOOSTUU?

Sertifikaatti on tarkoitettu organisaatioille ja yhteisöille. Palvelun avulla sertifikaatin saavat organisaatiot saavat näkyväksi vaikuttavia tekoja.

KAVERISOVELLUKSEN KÄYTTÖ ORGANISAATIOSSA

Kaverisovellus on sovelluskaupoista ladattava appi, jonka avulla aikuinen voi etsiä itselleen sopivia kavereita ja ystäviä esimerkiksi yhteisten arvojen perusteella.

TURVALLISEN KESKUSTELUN JA KOHTAAMISEN PERIAATTEISIIN SITOUTUMINEN

Turvallisemman keskustelun ohjeilla mahdollistamme kaikille mukavan ja arvostavan keskusteluilmapiirin

SOSIAALISEN KESTÄVYYDEN PERIAATTEIDEN EDISTÄMINEN

Kaverisovelluksen sosiaalisen kestävyyden kuuden periaatteen edistäminen omassa organisaatiossa.

Sertifikaatti: List

KUKA SAA SERTIFIKAATIN?

Vastuullisille organisaatioille

ONKO VASTUULLISUUS KYTKETTY KIINTEÄSTI YRITYKSEN STRATEGIAAN JA ARVOIHIN?

Millaisia valintoja ja päätöksiä yritys tekee? Ovatko ne linjassa arvojen kanssa?

MITEN YRITYS KERTOO SOSIAALISESTA VASTUULLISUUDESTAAN?

Onko yrityksenne yhteiskunnallisen mission kertominen asiakkaille mielestänne tärkeää?

HALUAAKO YRITYKSENNE VIESTIÄ ASIAKKAILLEEN JA SIDOSRYHMILLEEN AINUTLAATUISESTA TAVASTA KITKEÄ YKSINÄISYYTTÄ TEKOJEN KAUTTA?

Onko yrityksellä jokin vastuullisuusmerkki tai -sertifikaatti? Mitä sen taustalta löytyy?

ONKO YRITYS KIINNOSTUNUT YHTEISÖN HYVINVOINNISTA? HALUATTEKO OLLA VAIKUTTAMASSA SIIHEN, ETTEI KUKAAN JÄÄ YKSIN?

Miten yritys edistää yhteisöllisyyttä?

Sertifikaatti: List

Yksinäisyys on voitettavissa teoilla

Sertifikaatti: Quote
bottom of page