top of page
  • Writer's pictureArla Joensuu

Uusi palvelu terveydenhuollon tueksi - ennakkouutinen

TIEDOTE 18.4.2023

Kaverisovellus ja Lääkärikeskus Fenix valmistautuvat tuomaan markkinoille sosiaalisen hyvinvoinnin palvelun osana työterveydenhuoltoa


Yksityisomisteinen Lääkärikeskus Fenix ja yhteiskunnallinen startup-yritys Kaverisovellus jatkavat yhteistä pilotointia sosiaalisen hyvinvoinnin lisäämiseksi. Lääkärikeskus ja startup ovat ilmoittaneet aloittavansa yhteistyön, jossa tavoitteena on jalkauttaa Kaverisovelluksen sosiaalisen hyvinvoinnin palvelu osaksi työterveydenhuoltoa. Yhteistyö käynnistyy ensin pilotoinnilla huhtikuussa ja syksyllä palvelu jalkautetaan organisaatioiden avuksi osana työterveyshuollon lisäpalveluja. Ennakkotietona tiedetään, että työpaikoilla yksinäisyydestä kärsii noin 60 % työntekijöistä. Heistä noin 30% on hakeutunut yksinäisyydestä johtuvien fyysisten oireiden takia työterveyshuollon pariin.


Sosiaalisen hyvinvoinnin lisääminen osaksi terveydenhuoltoa on erittäin ajankohtaista nykypäivänä. Monet tutkimukset ovat osoittaneet, että yksilön fyysisen terveyden lisäksi myös sosiaalinen hyvinvointi vaikuttaa merkittävästi terveyteen ja hyvinvointiin. Työpaikan ilmapiiri, sosiaaliset suhteet ja työn kuormitus ovat esimerkkejä tekijöistä, jotka voivat vaikuttaa työntekijöiden terveyteen ja hyvinvointiin. Korona, etäaika ja digitalisaatio lisäävät yksinäisyyttä.


Työterveydenhuollolla on merkittävä rooli työntekijöiden terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä


Kaverisovelluksen kehittämän sosiaalisen hyvinvoinnin palvelu tarjoaa tärkeän työkalun työterveydenhuollon ammattilaisille työntekijöiden hyvinvoinnin tukemiseen ja yksinäisyyden ennaltaehkäisyyn. Palvelun avulla voidaan tunnistaa työpaikan sosiaalisia haasteita ja auttaa työntekijöitä löytämään ratkaisuja yhteisöllisyyden lisäämiseksi. Palvelun avulla organisaatiot pystyvät tarjoamaan yksinäisyyden helpottamiseksi digitaalisen, saavutettavan palvelun, jonka avulla yksilö voi etsiä itselleen oman elämäntilanteen sopivan sekä oman arvopohjan mukaisia uusia ystäviä.


"Lääkärikeskus Fenix haluaa olla edelläkävijä työntekijöiden terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä. Olemme erittäin tyytyväisiä jatkaessamme yhteistyötä startup Kaverisovelluksen kanssa ja kokeillessamme uutta sosiaalisen hyvinvoinnin palvelua yrityksessämme. Uskomme, että tämä pilotointi auttaa meitä tarjoamaan parempaa palvelua työterveydenhuollossa tulevaisuudessa", sanoo lääkärikeskus Fenixin:n toimitusjohtaja, terveydenhuollon palveluista vastaava johtaja, lääketieteen tohtori Iiro Välimäki.


Startup Kaverisovelluksen perustaja Timo Kuusisto sanoo, että "Olemme innoissamme syventäessämme yhteistyötä lääkärikeskus Fenix:in kanssa. Uskomme, että kehittämämme palvelukokonaisuus auttaa työntekijöitä löytämään ratkaisuja sosiaalisiin haasteisiin ja edistämään heidän kokonaisvaltaista hyvinvointiaan. Yksinäisyys koskettaa joka kolmatta, mutta asialle on onneksi tehtävissä paljon. Palvelumme käyttö lisää yksilön hyvinvoinnin lisäksi työpaikkojen imua, työvoiman saatavuutta sekä on tietenkin pitkäjänteisesti erittäin kustannustehokasta."


Hypoteesina on, että palvelua käyttävien yritysten sairauspoissaolot tulevat laskemaan. Lääkärikeskus Fenix ja startup Kaverisovellus julkaisevat palvelun markkinoille syksyllä 2023 ja aloittavat samalla pitkän seurantatutkimuksen.


Lisätietoja:

Iiro Välimäki

Toimitusjohtaja, Lääkärikeskus Fenix

Terveydenhuollon palveluista vastaava johtaja

+358(0)405150847, iiro.valimaki@laakarikeskusfenix.fi


Timo Kuusisto

Perustaja, Kaverisovellus

+358(0)445773477, timo@kaverisovellus.fi


63 views0 comments
bottom of page