top of page
  • Writer's pictureTimo Kuusisto

Kaverisovellus on hyväksytty ARVO-liitto RY:n jäseneksi


Kaverisovellus kuuluu Arvo-liittoon. Mitä tämä tarkoittaa?

"Yhteiskunnallisissa yrityksissä arvot, eettisyys ja yhteiskunnallisen hyvän tekeminen ovat toimintamme ydin. Annamme ARVO-lupauksen, jota kuljetamme kaikessa toimissamme", kertoo Kaverisovelluksen Timo Kuusisto.


"Olemme yhteiskunnallinen yritys ja me toimimme ratkaisijoina yhteiskunnallisten ongelmien hoidossa, meidän tapauksessa yksinäisyyden helpottamisessa sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämisessä."


Yhteiskunnallisille yrityksille liiketoiminta on väline, jolla parannetaan maailmaa


ARVO-lupaus on liiketoiminnan eettisyystakuu. Siihen tiivistyy yhteiskunnallisen yrityksen peruspilarit, joihin tukeutumalla tehdään kestävää, vastuullista ja vaikuttavaa toimintaa.


Olemme sitoutuneita kehittämään pitkäjänteisesti ympäröivää yhteiskuntaan ja meidän asiakkaiden ja sidosryhmien asiakkaiden hyvinvointia.

Kuva ARVO RY on yhteiskunnallisten yritysten ja muiden vaikuttavuustoimijoiden liitto.19 views0 comments
Post: Blog2_Post
bottom of page